Artikel Haarlems Dagblad Muziekimpuls

Donderdag 10 mei is er een artikel over de muzieklessen bij Bassischool De Wadden verschenen. De school krijgt subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de regeling muziekimpuls. Hart werkt mee aan de uitvoering van dit programma. Klik hier om het artikel te lezen.

 

 

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Hart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site.
 
Copyright: Stichting Hart