De Beweging: Kennisdag i.s.m. Plein C

Informatie en kennisdag Hart

Hart Cultuur in School is sinds jaren gesprekspartner van het Primair en Voortgezet Onderwijs in de regio Zuid Kennemerland. Bij Hart realiseren wij voor 86 basisscholen programma’s in het Cultuurmenu en Muzieklab.
Hart Advies als kenniscentrum verbindt scholen en culturele aanbieders, en adviseert bij het vergroten van de kwaliteit van cultuuronderwijs. Daarnaast zijn wij penvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Wij nodigen alle culturele aanbieders die educatief aanbod ontwikkelen en uitvoeren op de basisscholen in Zuid Kennemerland uit voor een informatie en kennisdag.

Tijdens de ochtend willen wij je informeren over Hart Advies, het project Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 en het Haarlemse Convenant Cultuureducatie.

Er is ruimte voor vragen en uitwisseling.

Na de lunch organiseert Hart in co productie met Plein C een kennismiddag met als thema ‘Trends in het onderwijs’.

Datum: vrijdag 30 juni 2017
Tijd: 11.30 – 17.00
Locatie: Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem

Wil je erbij zijn? Wij heten je van harte welkom en stellen vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit per organisatie 1 vrijkaart beschikbaar.

 

Ochtendprogramma (door Hart)

11.30    Ontvangst met koffie en thee

11.45     Informatie bijeenkomst over Hart Adviesbureau, Convenant Cultuureducatie Haarlem en Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020.

13.00    Pauze en Lunch ( lunch beschikbaar als je deelneemt aan de ochtend en middag)

Middagprogramma (door Hart en Plein C)

13.30     Keynote Petra van Haren voorzitter AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders)
Petra van Haren is lid van coördinatiegroep Onderwijs2032 en informeert ons over de laatste stand van zaken rondom herziening van het curriculum in het Primair Onderwijs. Tevens neemt ze ons mee in de huidige stand van zaken; wat is momenteel hot in het onderwijs en wat gebeurt er op de werkvloer?

14.15    Interactieve start De Beweging

14.30     Pauze en verplaatsing naar de netwerksessies
In elke sessie verzorgt een expert een korte inhoudelijke presentatie, gevolgd door collegiale uitwisseling in relatie tot het onderwerp.

  • Curious Minds - Kunsteducatie.
    In het onderzoeksprogramma Curious Minds - Kunsteducatie staat het stimuleren van talentvol gedrag (zoals nieuwsgierigheid, exploratie en verwondering) van leerlingen centraal. Denk mee over hoe talentvol gedrag van kinderen in het kunstonderwijs gestimuleerd kan worden.

  • Onderzoekend leren binnen wereldoriëntatie
    Psycholoog Frum van Egmond leidt de sessie in met hoe het vak wereldoriëntatie volgens het fundamenteel leermodel van de Noordwijkse Methode op een vernieuwende manier gestalte krijgt. (www.noordwijksemethode.nl)

  • Onderzoekend leren binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)
    Onderzoekend leren is een vanzelfsprekend onderdeel in OGO. Als start van de sessie vertelt leerkracht Marijke van de Haterd over haar ervaringen.


16.05  Column: Scholen om van te leren
Twee scholen uit Noord Holland met een vernieuwd curriculum aan het woord.

16.30     Afsluiting en netwerkborrel

Meld je voor 23 juni aan! Klik hier om je aan te melden.

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Hart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site.
 
Copyright: Stichting Hart