Fonds voor Cultuurparticipatie honoreert subsidieaanvraag van Hart voor CMK

Op 1 februari heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie 39 culturele instellingen, waaronder Hart Cultuur in School, laten weten dat het door hun aangevraagd subsidiebedrag voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020 is gehonoreerd. Ook de gemeenten dragen bij aan deze subsidie. Dat betekent dat de komende vier jaar in heel Nederland scholen, culturele instellingen en gemeente of provincie in co-creatie gaan werken aan verbreding en verdieping van cultuuronderwijs voor kinderen op de basisschool. De regeling maakt deel uit van het grotere programma van het Ministerie van OCW om de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te waarborgen.

In de periode 2013-2016 hebben scholen, cultuuraanbieders en Hart veel bereikt in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Voor de periode 2017-2020 hebben 28 basisscholen uit de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede aangeven graag te willen werken aan het professionaliseren van cultuuronderwijs op school. Daarnaast zal er intensief worden samengewerkt met cultuuraanbieders in Haarlem en omgeving.

Wat kan het onderwijs en het culturele veld van Hart verwachten de komende vier jaar? We begeleiden scholen bij het vormen van passend cultuurbeleid, we organiseren inspirerende teambijeenkomsten, laten leerkracht en vakdocent van elkaar leren, reiken verrassende werkvormen aan, we coördineren thematafels rond actuele onderwerpen en verbinden de school aan cultuuraanbieders. 

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Hart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site.
 
Copyright: Stichting Hart